Nænsom og giftfri behandling

Du kan trygt anvende blomsterremedierne alene eller sammen med andre behandlingsformer. Remedierne er helt igennem naturlige og ugiftige, de har ingen bivirkninger og er helt ufarlige og nænsomme over for mennesker, dyr og planter. Du kan ikke overdosere remedierne, og hvis du kommer til at give et forkert remedie, udebliver virkningen blot.

Dyr reagerer ofte hurtigt på korrekt valgte remedier. Virkningen kan indtræffe omgående eller i løbet af en dags tid, men der kan også sagtens gå længere tid afhængig af den konkrete problematik.

Kort om Bach til dyr

Når vi behandler dyr med Bachs blomsterremedier, behandler vi dyrets adfærd og ikke dyrets symptomer.

Men via symptomerne kan vi måske finde ind til dyrets følelsesmæssige reaktioner. Bachs blomsterremedier hjælper dyret til at genoprette sin følelsesmæssige balance og genskaber harmonien i dyrets sande natur. På den måde kan vi for eksempel råde bod på de forstyrrelser, som vi mennesker måske har påført dyret.

Det kan være vanskeligt at skelne mellem et dyrs følelsesmæssige reaktioner og instiktive reaktioner. Vi forsøger derfor altid at opnå viden om dyrets naturlige adfærd, miljøet og samspillet med dets ejer. Først herefter kan vi fastlægge årsagen til dyrets følelsesmæssig ubalance, som giver sig udslag i problemadfærden hos dyret. Med andre ord: vi ønsker at behandle det, som vi ser, og ikke det, som vi tror, dyret føler.

Det er ofte svært at identificere et dyrs følelsesmæssige ubalance. Vi må forlade os på vores tolkning af dyrets adfærd. Det er derfor vigtigt, at vi kan adskille vores egne forestillinger og ejerens eventuelle ønsker fra dyrets naturlige adfærd.

Egenskaber vi tillægger vores dyr

Antropomorfisme

Dette betyder, at vi tillægger et dyr menneskelige egenskaber. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvilke egenskaber vi tillægger vores dyr. Vi gør det nemlig alle i større eller mindre grad, og dette er ofte ikke i overensstemmelse med dyrets natur.

Risikoen er, at dyret udvikler en uhensigtsmæssig adfærd, der strider mod dets grundlæggende natur. Hvordan ville dyret leve, hvis det selv kunne vælge?

Del siden